Wyciszamy

Nowoczesne tramwaje, to nie tylko wagony. To cała infrastruktura, na którą zwykle nie zwracamy uwagi. A tam, na dole, dzieją się rzeczy niezwykłe. Maty antywibracyjne czy też wylewanie specjalnej masy poliuretanowej stanowią istotny element ograniczania drgań, a co za tym idzie hałasu. Bo tramwaj do Wilanowa będzie przyjazny dla wszystkich.