Gagarina

W ramach tego odcinka wybudowane zostanie zielone torowisko o długości ponad 1 km, ciągnące się wzdłuż ul. Gagarina, od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej. Inwestycja obejmować będzie także budowę komfortowych przystanków oraz terminalu tramwajowego przy ul. Czerniakowskiej. 

Wybudowane zostaną również nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Pasażerom, którzy korzystać będą z tego odcinka nowej trasy tramwajowej, zapewnimy szybki, priorytetowy przejazd tramwajem za sprawą zastosowanego tam nowoczesnego systemu sterowania ruchem. Przebudowane zostaną także instalacje podziemne i drogi.

W ramach inwestycji, inżynier kontraktu nadzorować będzie dwa zadania – zaprojektowanie i budowę trasy tramwajowej, a także zaprojektowanie i budowę nowego kolektora ściekowego. 

Wraz z budową tramwaju z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wybudujemy bowiem nowy kolektor ściekowy o średnicy 2,8 m i długości ok. 1,2 km. Budowa kanału przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych. 

Obie inwestycje wymagają skoordynowania robót naziemnych i podziemnych. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną realizację. Umowę zawarło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwaje Warszawskie z firmą Egis Poland. 

Wartość umowy wynosi 4 mln 34 tysiące złotych brutto. Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 41 miesięcy.

Aktualności

PRZERWA W DOSTAWACH CIEPŁA

Rozpoczynają się prace przygotowawcze bezpośrednio związane z budową tramwaju wzdłuż ul. Gagarina. Umiejscowienie ciepłociągu Veolii sprawiło, że trzeba go czasowo wyłączyć z użytkowania. Przerwa w dostawach ciepła będzie trwała od 26 września 2022 od godz. 8.00 do 30 września 2022 do końca dnia. 

Czytaj więcej »

Informacje podsumowujące:

1 km

długość planowanej
trasy

3

nowe perony przystankowe

Dokładny przebieg trasy:

ul. Gagarina, od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Masz Pytania ?