Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Jest to też inwestycja o strategicznym znaczeniu dla miasta oraz jego mieszkańców. Trasa o łącznej długości blisko 19 km, docelowo połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów, przyczyniając się tym samym do istotnego rozwoju sieci połączeń tramwajowych w stolicy, a także umożliwiając okolicznym mieszkańcom szybsze i bardziej komfortowe przejazdy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami.

W ramach inwestycji, planuje się wykonanie torowisk wydzielonych z jezdni, wśród nich duży udział będą mieć tzw. zielone torowiska. Planowane jest też wyposażenie peronów przystankowych w wiaty (za wyjątkiem przystanków wyposażonych w wiaty w ramach działań Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie), ławki, instalacje przystosowane do zamontowania kamer systemu monitoringu, a także wygrodzenia ochronne – w przypadku przystanków sąsiadujących z jezdnią, zastosowane zostaną rozwiązania zabezpieczające przed ochlapywaniem pasażerów oczekujących na peronach. 

Nowe przystanki będą wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy. W sumie na całej trasie powstanie 47 takich przystanków. Wybudowane w ramach inwestycji przystanki tramwajowe dostosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, seniorów, a także opiekunów z dziećmi w wózkach.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, projekt budowy trasy tramwajowej do Wilanowa został podzielony na odcinki.

Odcinek A stanowi dwa połączenia (odnogi) ze stacji Warszawa Zachodnia wzdłuż ul. Krzyżanowskiego i Ordona.

Odcinek B obejmuje budowę tunelu tramwajowego i pozostałych elementów pod dworcem Warszawa Zachodnia.

Odcinek C przebiega przez Pole Mokotowskie,

natomiast odcinek D i E połączy trasę Puławską z Wilanowem.

Odcinek F będzie obejmować tory odstawcze lub pętlę na Muranowie.

Budowa trasy tramwajowej stanowi część projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020. W jego skład wchodzi także zakup 50 nowych tramwajów niskopodłogowych, budowa zajezdni na Annopolu i montaż tablic z informacją pasażerską na przystankach.

Oficjalna nazwa projektu to:

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Jego łączny koszt wynosi 1 mld 201 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 554,6 mln zł (zgodnie z aneksem z dnia 18.11.2021 r.). 

Informacje podsumowujące:

1 190 mln zł

wstępny koszt
inwestycji

12 km

nowych
torów

25 km/h

średnia prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego

47

nowych peronów
przystankowych

60 mint

czas przejazdu pomiędzy Dworcem Zachodnim a Wilanowem

12 km

zielonych
torowisk

Cele generalne projektu

Budowa nowych tras tramwajowych jest jednym z priorytetów inwestycyjnych m.st. Warszawy, określonych w polityce transportowej miasta.

Tego rodzaju inwestycje mają na celu uzyskanie szeregu korzyści przez mieszkańców Warszawy, m.in.: