Dokumenty archiwalne

Studium wykonalności dla projektu: Budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa

Plany orientacyjne:

Przekroje poprzeczne:

Raport z konsultacji społecznych

Odcinek A (Wola)

Odcinek B (Ochota)

Odcinek C (Ochota – Mokotów)

Odcinek D (Mokotów)

Odcinek E (Wilanów)

Odcinek F (Śródmieście)