Aktualności

Ciepła woda w kranie na Mokotowie

Ciepła woda w kranie na Mokotowie dzięki Tramwajom Warszawskim 

W cieniu budowy nowych torów na Puławskiej otwartych 4 września, wykonawca tramwaju do Wilanowa – Budimex – zakończył jedną z najważniejszych części inwestycji. Gotowe jest ponad 5 km nowych ciepłociągów.

Budowa nowych ciepłociągów trwała tylko trzy i pół miesiąca. Zakończyła się w terminie, czyli 31 sierpnia wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Do końca tygodnia potrwa jeszcze napełnianie wodą ciepłociągów, testowanie szczelności i sprawności nowej instalacji.

Operacja na otwartym mieście

To była największa taka operacja budowlana w historii miasta. Wszystko zaczęło się 15 maja, Budimex, czyli wykonawca trasy do Wilanowa rozpoczął budowę nowych ciepłociągów o łącznej długości ponad 5 km. Nim odłączono stare rury, pochodzące nieraz z lat 50. trzeba było zbudować sieć tymczasową, aby zapewnić mieszkańcom ciepłą wodę w kranach. Jej długość przekroczyła 4 km. Prowizoryczne rury powstały wzdłuż Sobieskiego od Chełmskiej do Idzikowskiego, a także na Belwederskiej i na Spacerowej. To podłączenia ponad 200 budynków, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy mieszkańców.

Po co ta przebudowa?

Tory tramwajowe na długości ponad 4 km pokrywają się w swoim przebiegu z magistralą ciepłowniczą, dzięki której Mokotów i Wilanów zaopatrywane są w ciepłą wodę. Podwójne ciepłociągi o średnicy nawet jednego metra  biegną pod Goworka, Spacerową do skrzyżowania z Belwederskiej z Gagarina. Pod tym skrzyżowaniem znajduje się drugie skrzyżowanie, gdzie magistrale ciepłownicze się rozdzielają. Dalej biegną w kierunku Wilanowa pod Belwederską i Sobieskiego i w kierunku Sielc i Czerniakowa pod Gagarina. Zimą rurami płynie woda o temperaturze 130 stopni Celsjusza. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowych ciepłociągów o długości 5 km. Trzeba było zbudować także czternaście podziemnych komór, największa z nich to pomieszczenie o wymiarach 10 na 14 metrów.

Logistyka i terminy

Cała operacja była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Niestandardowej grubości blacha na rury ciepłownicze jest produkowana w Niemczech, a samą ich produkcją zajmuje się jedna z hut na Śląsku. W Polsce była tylko jedna firma, która zobowiązała się w terminie wykończyć rury zewnętrznym płaszczem i dostarczyć je w terminie. Dotychczas rury tego typu były produkowane w hutach za naszą wschodnią granicą, ale to źródło jest na razie niedostępne po ataku Rosji na Ukrainę. Na ostateczne terminy zakończenia prac na ciepłociągach na Mokotowie wpłynęły też inne czynniki. Wykonawca podczas prac odkrył w ponad 20 miejscach nie oznaczone na mapach instalacje, które trzeba było przebudować. Na przykład – przy ulicy Słonecznej odnaleziono nieznane podłączenia do kanalizacji a przy Belwederskiej kable. Dodatkowe prace wydłużyły całą przebudowę, ale termin podłączenia ciepłociągów został utrzymany.

Co dalej?

Najbliższe tygodnie Budimex poświęci na zasypywanie nowo zbudowanych ciepłociągów i rozbiórkę starej sieci. Dalej będzie trwała budowa jezdni i torów. W międzyczasie wykonawca zbuduje na nowo skrzyżowanie Gagarina i Belwederskiej wraz z torami. To z kolei umożliwi podłączenie już gotowych torów na Gagarina, które powstały w ramach oddzielnego kontraktu. Otwarcie skrzyżowania w relacji wschód – północ – zachód nastąpi już przed świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej zostanie otwarta, początkowo jednokierunkowo, jezdnia na Goworka i Spacerowej.

Ile tych rur trzeba przebudować?

Przebudowa podziemnych instalacji, to znaczna część całej inwestycji. Do przebudowy jest ponad 30 km rur. To wodociągi, ciepłociągi, rury kanalizacyjne i rury gazowe.