Mokotów-Wilanów

Trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego. 

Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych. Druga planowana odnoga, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego aż do pętli autobusowej Stegny.

Przystanki na nowej trasie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy (tablice podłączone do satelitarnego systemu wyliczającego on-line czas przejazdu tramwajów). W sumie powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać przed skrzyżowaniami na zielone światło. 

Aktualności

Tramwaj do Wilanowa: ruszył przetarg

Tramwaje Warszawskie ogłosiły właśnie przetarg na wybór wykonawcy, który zbuduje nową, ponad 8-kilometrową trasę do Wilanowa. Będzie to już trzynasta stołeczna dzielnica, która zyska połączenie tramwajowe. Prace budowlane będą realizowane w latach 2022-2023.

Czytaj więcej »

Informacje podsumowujące:

7,4 km

długość planowanej trasy

488

zasadzonych nowych drzew

16

nowych peronów przystankowych

do 30 min

czas dojazdu Wilanów-Centrum

ponad 11 km

łącznie zielonego torowiska

Dokładny przebieg trasy:

ul. Puławska (pełny węzeł z istniejącą trasą) – ul. Goworka (pas dzielący) – ul. Spacerowa (pas dzielący) – ul. Belwederska (pas dzielący) – ul. Sobieskiego (pas dzielący) – odnoga: ul. św. Bonifacego (pas dzielący) do pętli Stegny (obecna pętla autobusowa) – Aleja Rzeczypospolitej.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego trasa nie będzie przecinać ul. Puławskiej tunelem?

Wprowadzenie dodatkowych torów tramwajowych w już skomplikowany węzeł grozi totalnym paraliżem. W dodatku proponowany układ przystanków będzie utrudniał przesiadanie się.

Węzeł dwupoziomowy był w tym miejscu brany pod uwagę, ale ostatecznie został odrzucony z dość licznych powodów takich jak: koszt budowy, ryzyko naruszenia stabilności pobliskiej skarpy (już budowa kilkanaście lat temu budynków biurowych w tym rejonie powodowała problemy), a także ograniczenia dostępności przystanków podziemnych, szczególnie przy przesiadaniu się (brak możliwości lokowania przejść przez tory w tunelu oznaczałby konieczność wychodzenia na powierzchnię nawet przy poruszaniu się między przystankami tramwajowymi). Mamy świadomość, że węzeł ten wymaga wyjątkowo starannego podejścia do projektowania sterowania ruchem. Zakładamy, że jesteśmy w stanie utrzymać jego drożność, przy uwzględnieniu faktu, że tramwaje przejmą część przewozów na osi wschód-zachód, szczególnie wobec konieczności równoległego ograniczania ruchu na ulicach Rakowieckiej, Goworka i Spacerowej.

Nie jest także prawdą, że zaproponowany układ przystanków utrudni przesiadki – przeciwnie, został on zaprojektowany w sposób kierunkowy, grupując tramwaje jadące w danym kierunku w jednym miejscu. W rozwiązaniu z tunelem natomiast nie byłoby możliwości wyznaczenia wspólnego przystanku w kierunku Dolnego Mokotowa i Wilanowa dla tramwajów jadących od strony Dworca Zachodniego i tych, które przyjadą bezpośrednio z centrum miasta.

Czy możliwe jest jeszcze wyznaczenie dodatkowych przystanków na ul. Sobieskiego?

Zaproponowane obecnie lokalizacje powodują, że wielu mieszkańców Stegien i Sadyby będzie miało daleko do tramwaju.

Nasze propozycje lokalizacji należy traktować jako wstępne. Zależy nam na tym, by tramwaje, dowożące do centrum mieszkańców dość daleko położonych osiedli Dolnego Mokotowa i Wilanowa (odcinek trasy od ul. Puławskiej do krańca w Wilanowie ma ok. 12 km), jeździły rzeczywiście szybko. Stąd propozycja, by przystanki były ulokowane stosunkowo rzadko, a potrzeba zwiększenia ich liczby w określonych lokalizacjach wynikały bezpośrednio z wniosków mieszkańców. Po zakończeniu procesu konsultacji we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego i w porozumieniu z jednostkami pomocniczymi (dzielnicami) zostaną podjęte ostateczne rozstrzygnięcia o tym, gdzie ostatecznie przystanki zostaną zbudowane.

Czy jest możliwość, aby torowisko na terenie Wilanowa było pokryte trawą?

Zakładamy budowę torowisk trawiastych wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, a więc generalnie na całej trasie poza tunelami, skrzyżowaniami oraz odcinkiem tramwajowo – autobusowym (ul. Belwederska i część ul. Sobieskiego). Torowisko takie ma duże zalety pod względem oddziaływania ruchu tramwajowego na środowisko (tłumienie hałasu, przechwytywanie zapylenia) oraz estetyki przestrzeni miejskiej, ale jest droższe, a także – jak wskazuje część respondentów – nie umożliwia ruchu po torowisku pojazdów uprzywilejowanych.

Czy możliwe jest obsadzenie torowiska na al. Rzeczypospolitej drzewami po bokach?

Al. Rzeczypospolitej została od początku zaprojektowana z pasem dzielącym przeznaczonym pod torowisko tramwajowe, więc jej przebudowa nie jest potrzebna i jako taka nie wchodzi w zakres inwestycji TW. Zarazem jednak jesteśmy gotowi do dostosowania naszych rozwiązań projektowych (rozmieszczenie słupów trakcyjnych itp.) w taki sposób, by poszerzenie pasa dzielącego i częściowe zagospodarowanie go zielenią było możliwe. Kwestia ta będzie przedmiotem analiz z udziałem Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Tramwaje Warszawskie nie są tu jednostką wiodącą. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że kwestia kształtowania nasadzeń jest zależna również od uwarunkowań związanych z sieciami uzbrojenia terenu.

Dlaczego nie będzie budowana trasa wzdłuż al. Wilanowskiej w kierunku metra i Służewca, tylko przez całą ul. Sobieskiego, która ma wystarczającą obsługę przez autobusy? To wydłuży czas jazdy do centrum.

Trasa wzdłuż ul. Sobieskiego była planowana i ujmowana w dokumentach planistycznych od dawna, gdy nawet jeszcze nie zaczęła się pojawiać zabudowa na tzw. Polach Wilanowskich. Już wówczas uznawano zasadność obsługi transportem szynowym połączenia centrum miasta z zabudową wielorodzinną Sielc, Stegien, Sadyby i tzw. „wysokiego Wilanowa”. Potrzeba taka istnieje nadal. Połączenie Wilanowa oraz Stegien ze Służewcem to kwestia zupełnie odrębna. Zdajemy sobie sprawę z jego potrzeby, jednak taką inwestycję – gdyby podjęto decyzję o jej realizacji – należałoby przygotować de facto od samego początku, przy czym kluczowe dla niej jest (niezakończone jeszcze) opracowanie docelowego kształtu Dworca Południowego, przygotowywane obecnie na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego.

Nie jest także przesądzone, że połączenie tramwajem z przesiadką na metro na Dw. Południowym stanowić będzie szybszą trasę do centrum miasta, niż trasa przez ul. Sobieskiego dla wszystkich relacji w centrum miasta – wobec faktu, że odległość z Wilanowa do stacji metra Wilanowska to i tak ponad 3 km (wobec niespełna 6 km do pl. Unii Lubelskiej). Ponadto, biorąc pod uwagę korytarze którymi prowadzone są obie trasy, inwestycje te traktować należy jako wzajemnie się uzupełniające, a nie alternatywne – podobnie linia autobusowa 522 obsługuje obecnie inne potrzeby zachodniego Wilanowa, niż linia autobusowa 217.

Materiały, dokumenty

Dokumenty bieżące

Dokumenty historyczne, opracowanie na etapie koncepcji