Aktualności

Tramwaj do wilanowa

Prace z zielenią

Budowa tramwaju do Wilanowa to wyzwanie związane z projektowaniem zieleni i niełatwe decyzje. Inwestycji towarzyszy posadzenie 1000 drzew. Posadzenie większości z nich to obowiązek inwestora – Tramwajów Warszawskich. Kilkaset dodatkowych to dodatkowa inicjatywa wykonawcy. W najbliższych dniach rusza jeden z najtrudniejszych etapów prac – usuwanie zieleni.

Nowe drzewa – wysokie na 5 metrów

Łącznie, w ramach budowy całej trasy tramwaju do Wilanowa zostaną posadzone minimum 640 nowe drzewa. Proponowane gatunki to m.in. lipy holenderskie, lipy drobnolistne, platany klonolistne, wiśnie piłkowane, klony polne i dęby szypułkowe. Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Oznacza to, że obwód pnia nowo zasadzonego drzewa musi wynosić 25 cm. Drzewa muszą mieć wysokość 5 metrów, czyli w momencie zasadzenia będą sięgały drugiego piętra przy budynkach.

Mimo zmniejszenia liczby pasów, po których poruszają się auta z trzech do dwóch, w niektórych miejscach kolidują one z rozsuniętymi na tory jezdniami. W kilku miejscach projektanci zieleni zdołali zaplanować nawet potrójne szpalery drzew wzdłuż torów i jezdni. Wzdłuż torów zastanie zasadzone 52 tysiące krzewów, bylin i nawet cebulek kwiatowych. Na całym odcinku inwestycji o długości 7,5 km trzeba usunąć 179 drzew znajdujących się w pasie pomiędzy jezdniami, gdzie będą biegły tory tramwajowe. Liczba pozostałych drzew do usunięcia to 247. Jest to około 28 procent wszystkich drzew wzdłuż inwestycji. Jest ich 1487 sztuk. 

Zielone tory, zielona trasa

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Tory o łącznej długości 9100 metrów zostaną obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania. Tramwajarze przykładali wagę do zieleni podczas projektowania tramwaju do Wilanowa. Niektóre rozwiązania nigdy nie były wcześniej stosowane podczas budowy tras tramwajowych w stolicy. Na dziewięciu peronach pojawią się drzewa – będą to lipy. Tego typu rozwiązania stosowane są m.in. w Paryżu, na przykład na Bulwarze Poniatowskiego. Przy torach i przy jezdniach tramwajarze posadzą lipy i platany. Pierwszy raz w historii budowy tras tramwajowych w Warszawie przy torach znajdą się drzewa formowane. Jest to rozwiązanie stosowane w wąskich miejscach, gdzie nie byłoby możliwe zasadzenie zwykłego drzewa. Specjalnie formowana korona wpasuje się pomiędzy przestrzenią przeznaczoną dla tramwajów i aut. Będzie wymagała regularnego przycinania.

1000 nowych drzew – program „Posadź drzewo”

Wykonawca inwestycji – firma Budimex –  organizuje akcję, która pozwoli zasadzić jeszcze więcej drzew, głównie na terenach prywatnych, należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Program „Posadź drzewo” będzie prowadzony przez wykonawcę  na Mokotowie i w Wilanowie. Przygotowanych będzie 400 dodatkowych sadzonek, co oznacza że budowie tramwaju do Wilanowa będzie towarzyszyło posadzenie łącznie ponad 1000 drzew.

Liczby, daty

Wycinka jest podzielona na etapy. Pierwszy etap to odcinek między Puławską a Van Beeethovena, gdzie do usunięcia przeznaczono 116 drzew. Przewidujemy, że będzie możliwość przesadzenia 16 drzew. Usuwanie drzew rozpoczyna się w drugiej połowie tygodnia. 

Zagospodarowanie zieleni i nasadzenia drzew: pobierz dokumenty i mapy projektowe