Aktualności

W bieżącym tygodniu

Na ul. Puławskiej spawane są szyny, na skrzyżowaniu Puławskiej z Goworka montowane smarownice torowe oraz spawane rozjazdy, na Sobieskiego kotwione są szyny. Na Spacerowej, Belwederskiej, Goworka oraz Sobieskiego trwa gigantyczna przebudowa sieci ciepłowniczej. W Alei Rzeczypospolitej przebudowywane są kolizje sieci kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Na budowie pracuje codziennie około 280 jednostek sprzętowych oraz około 350 pracowników.

Od 26 czerwca planowane są:

  • na ul. Puławskiej: prace na sieci elektroenergetycznej, w tym usuwanie kolizji kabli Sn, układanie kanalizacji z rur osłonowych, układanie kabli oświetleniowych, wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy pomocniczej, układanie rozjazdów;  
  • na ul. Spacerowej: roboty ziemne, budowa kanału pod sieć ciepłowniczą, korytowanie i wzmocnienie podłoża;
  • na ul. Goworka: prace związane z budową sieci ciepłowniczej, układanie kanalizacji z rur osłonowych i kabli oświetleniowych, korytowanie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wzmocnienie podłoża i wykonanie podbudowy pomocniczej;
  • na ulicach Belwederskiej i Sobieskiego: odwodnienie drogi, prace związane z budową sieci ciepłowniczej i wodociągowej, korytowanie i wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy pomocniczej;
  • na Alei Rzeczypospolitej: odhumusowanie pasa rozdziału pod torowisko, odwodnienie jezdni i torowiska, układanie kanalizacji z rur osłonowych, wykonanie koryta i wzmocnienie podłoża, drenaż torowiska, wykonanie podbudowy pomocniczej.

Planowane roboty są zależne od warunków pogodowych oraz stanu sieci zastanego w miejscu prac.