Aktualności

Prace w końcu czerwca

W końcu czerwca planowana jest realizacja m.in. następujących prac:

  • na ul. Puławskiej: roboty związane z budową kanalizacji deszczowej; układanie sieci wodociągowej z rur sferoidalnych, próby szczelności oraz próba bakteriologiczna; korytowanie i wzmocnienie podłoża tarczy skrzyżowania Puławska/Goworka oraz wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej;
  • na ul. Goworka: wykonanie przepustów dla kabli światłowodowych oraz prace związane z budową sieci ciepłowniczej;
  • na ul. Spacerowej: roboty ziemne, budowa kanału pod sieć ciepłowniczą, a także korytowanie i wzmocnienie podłoża;
  • na ulicach Belwederskiej i Sobieskiego: wykonanie koryta i wzmocnienia podłoża, drenaż torowiska i wykonanie podbudowy zasadniczej;  
  • na Alei Rzeczypospolitej: odhumusowanie pasa rozdziału pod torowisko, dalsze prace związane z budową sieci wodociągowej, układanie kanalizacji z rur osłonowych, wykonanie koryta i wzmocnienia podłoża, drenaż torowiska, wykonanie podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej — płyta torowa, ławy wzdłużne.

Planowane prace są zależne od warunków pogodowych oraz stanu sieci.