Aktualności

Oznakowanie poziome

Śnieg już zniknął z ulic Warszawy, a wraz z nim straciło na jasności wiele poziomych oznakowań dróg. Oczywiście, trzymamy rękę na pulsie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych regularnie w ramach bieżącego utrzymania wykonawca odnawia oznakowanie poziome i maluje świeże pasy!

Aby zadbać o wasze bezpieczeństwo, korzystając ze sprzyjającej pogody, wiele renowacji oznakowań na newralgicznych odcinkach trasy budowy tramwaju do Wilanowa zostało wykonanych w minionym tygodniu.

Dla bezpieczeństwa użytkowników dróg są stosowane także inne rozwiązania uzgodnione w ramach projektu czasowej organizacji ruchu: 

  • azyle umożliwiające dwuetapowe pokonywanie jezdni, 
  • progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe, dla lepszej widoczności uzupełnione o dodatkowe lampki błyskowe,  
  • tymczasowe przejścia dla pieszych umiejscowione bezpośrednio przy czynnych latarniach.

Będziemy Wam wdzięczni za wszelkie informacje o lokalizacjach, które Waszym zdaniem, wymagają dodatkowej interwencji w obszarze oznakowania. Na bieżąco reagujemy na zgłoszenia.