Aktualności

Tramwaj do wilanowa

Marcowe prace

Krótka ilustracja prac toczących się w drugiej połowie marca. 

W ostatnim tygodniu marca na trasie Tramwaju do Wilanowa prowadzone były m.in. następujące prace:

  • na ulicy Puławskiej: betonowanie płyty podtorowej, układanie krawężników, obrzeży i chodników, przebudowa kanalizacji sygnalizacji świetlnej; 
  • na ulicy Goworka: budowa sieci elektroenergetycznej, wykonanie koryta wraz ze wzmocnieniem ulepszonego podłoża;  
  • na ulicy Spacerowej: budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, układanie kabli trakcyjnych, budowa komory ciepłowniczej;   
  • na ulicy Belwederskiej: budowa komory ciepłowniczej, przełączenie sieci gazowej;
  • na ulicy Sobieskiego: budowa kanalizacji deszczowej, wykopy kontrolne pod budowę sieci ciepłowniczej, budowa przepustów z rur osłonowych oświetlenia ulicznego, kabli trakcyjnych i sygnalizacji świetlnej; 
  • na ulicy Rzeczypospolitej: układanie drenażu torowiska, wykonywanie wzmocnienia podłoża w torowisku, budowa fundamentów pod słupy trakcyjne, montaż studni kablowych do sterowania i ogrzewania zwrotnic;
  • podstacja Zajączkowska: skuwanie betonu ścian szczelinowych, wykop do poziomu wykonania oczepu;
  • podstacja Sobieskiego: murowanie ścian nośnych, szalowanie i zbrojenie daszków nad wejściami oraz betonowanie;
  • podstacja Wilanowska: murowanie ścian fundamentowych.  

W nocy z 22 na 23 marca odnawiane było oznakowanie poziome w ciągu budowy na odcinku znajdującym się w dzielnicy Wilanów. 

Betonowane płyty podtorowej i podbudowa pomocnicza na ul. Puławskiej. Na ul. Spacerowej budowa kanalizacji sanitarnej, a także studni kablowej i fundamentów słupu trakcyjnego.

Prace na al. Rzeczypospolitej.