Aktualności

Tramwaj do wilanowa

Luty: prace na całej trasie tramwaju

Zwiększamy intensywność prac nad budową tramwaju do Wilanowa. Plac budowy wydłuża się o 5 km w połowie lutego. Wykonawca robót – Budimex – zajmie wschodnią jezdnię ul. Jana III Sobieskiego między van Beethovena i Wilanowską. 

Zamknięcie i roboty obejmą też wschodnią jezdnię alei Rzeczypospolitej między Wilanowską a Klimczaka. Od Klimczaka do Branickiego zostanie zajęta jezdnia zachodnia. Priorytetem zostanie objęty transport publiczny. Buspas, który zapewni autobusom sprawny przejazd do centrum zostanie wyznaczony wzdłuż całej ul. Jana III Sobieskiego od Wilanowskiej do van Beethovena, gdzie połączy się z już wyznaczonym. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas do centrum i z centrum. Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu i organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego.