Budowa jest podzielona na odcinki:

informacje o inwestycji

1 201 mln zł

aktualny koszt
inwestycji

12 km

nowych
torów

25 km/h

średnia prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego

47

nowych peronów
przystankowych

60 mint

czas przejazdu pomiędzy Dworcem Zachodnim a Wilanowem

12 km

zielonych
torowisk

AKTUALNOŚCI

Kolejna kładka nad ulicą Jana III Sobieskiego do rozbiórki

Na budowie trasy tramwaju do Wilanowa przyszedł czas na demontaż kolejnej kładki dla pieszych. W najbliższy weekend zostanie wyburzony obiekt przy skrzyżowaniu z Czarnomorską. By operacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie, konieczne będzie zamknięcie fragmentu ulicy Jana III Sobieskiego. Kierowcy pojadą objazdami, a warszawskie autobusy zmienią swoje trasy.

Czytaj więcej »

W głąb

Prace przy budowie posuwają się także w głąb. Dla zasilenia nowej linii tramwajowej konieczne jest wybudowanie dwóch podstacji energetycznych. Żeby je przygotować, musieliśmy zrobić wykop 5 pięter w dół!

Czytaj więcej »

#Przystanek Zieleń

Rusza II etap akcji #PrzystanekZieleń. Kilka miesięcy temu wspólnie z mieszkańcami Warszawy posadziliśmy 130 drzew. Chcemy ponownie zaprosić wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie z Wilanowa i Mokotowa do zazielenienia swojej przestrzeni. Docelowo wzdłuż trasy tramwajowej do Wilanowa ma zostać posadzonych 400 drzew. Zapisy trwają do 22 września. Aby ‎zgłosić wspólnotę lub spółdzielnię wystarczy wypełnić formularz na stronie www.przystanekzielen.waw.pl Czekamy na Wasze zgłoszenia. Zróbmy Warszawie #PrzystanekZieleń

Czytaj więcej »

Wyciszamy

Nowoczesne tramwaje, to nie tylko wagony. To cała infrastruktura, na którą zwykle nie zwracamy uwagi. A tam, na dole, dzieją się rzeczy niezwykłe. Maty antywibracyjne czy też wylewanie specjalnej masy poliuretanowej stanowią istotny element ograniczania drgań, a co za tym idzie hałasu. Bo tramwaj do Wilanowa będzie przyjazny dla wszystkich.

Czytaj więcej »

Masz Pytania ?

Administrator danych osobowych jakim jest Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl, tel. 22 534 43 30, wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl, tel. 22 526 68 90.

Jeżeli Pan/Pani kontaktuje się z nami w związku z zapytaniem, podziękowaniem, skargą, wnioskiem, reklamacją, Administrator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informuje, że:

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytania, podziękowania, skargi, wniosku, reklamacji i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i f Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora to konieczność reagowania lub udzielania odpowiedzi na wpływającą korespondencję;

  2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych, chyba, że załatwienie sprawy nie leży w kompetencji Tramwaje Warszawskie sp. z o. o, a Pani/Pan wyrazi zgodę na przekazanie sprawy innemu administratorowi właściwemu do załatwienia sprawy;

  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, podziękowania, skargi, wniosku, reklamacji a po załatwieniu sprawy przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji;

  5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  7. posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

  9. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące Pana/Pani osoby, ani też nie będzie Pani/Pan profilowana/ny