Wolski odcinek torowiska tramwajowego do Wilanowa przebiegać będzie od planowanej trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka, aż do Dworca Zachodniego. 

Nowa trasa docelowo przebiegnie m.in. podziemnym tunelem pod stacją Warszawa Zachodnia. Będzie to możliwe dzięki wspólnej inwestycji prowadzonej przez Tramwaje Warszawskie i PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Modernizacja stacji kolejowej, nigdy nie prowadzona na taką skalę w historii Warszawy, jest jedyną okazją do budowy nowego, szybkiego połączenia między dwiema, przedzielonymi torami kolejowymi dzielnicami: Ochotą i Wolą.

Odcinek A (Wola)

Informacje podsumowujące:

2,6 km

długość planowanej
trasy

12

nowych peronów przystankowych

50 km/h

prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego

25 km/h

Czas przejazdu

Dokładny przebieg trasy:

ul. Ordona (od planowanej trasy w ul. Kasprzaka; str. zach. z przejściem w pas dzielący) – planowane przedłużenie ul. Prądzyńskiego (pas dzielący; zejście do tunelu) – tunel pod al. Prymasa Tysiąclecia – tunel do węzła torowego po pn. str. Dworca Zachodniego – tunel pod Dworcem Zachodnim oraz odnoga od węzła torowego po pn. str. Dworca Zachodniego w kierunku ul. Prądzyńskiego (wyjście na powierzchnię) i wzdłuż skweru A. Pawełka i ul. Krzyżanowskiego (str. zach.) do ul. Kasprzaka (połączenie z planowaną trasą w ul. Kasprzaka)

000000
002002
003003
003003
004004
005005

Dokumenty

Rysunki przedstawiające zastosowane rozwiązania w wariancie realizacyjnym

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka i Wolska (odc. Redutowa – Ordona/Elekcyjna)

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka (odc. Ordona – Skierniewicka)

Materiały związane z procedurą pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pismo TW Sp. z o.o. do RDOŚ w Warszawie

z wnioskiem o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływana na środowisko

Postanowienie RDOŚ w Warszawie

ws. przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływana na środowisko

Najczęściej zadawane pytania

  • Dlaczego torowisko miałoby być prowadzone ul. Ordona zamiast – jak zawsze planowano – al. Prymasa Tysiąclecia? Po co w ogóle aż dwa połączenia Dworca Zachodniego z Wolą?

Wcześniej rzeczywiście planowano przeprowadzić połączenie Ochoty z Wolą wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej i al. Prymasa Tysiąclecia. Przy przebudowie Ronda Zesłańców Syberyjskich wolny tunel pod torami kolejowymi przeznaczono dla ruchu samochodowego, z kolei przeprowadzone analizy możliwego przebiegu trasy tramwajowej (opracowanie BPRW z roku 2008) wskazały na większą zasadność poprowadzenia jej nowym tunelem w rejonie dworca kolejowego, co umożliwiłoby stworzenie tam wielosystemowego węzła przesiadkowego (pociągi dalekobieżne i kolej miejska, autobusy dalekobieżne i miejskie, tramwaje, w dalszej przyszłości stacja metra). Nadal jednak tunel ten miał po stronie wolskiej wychodzić na powierzchnię w pasie dzielącym al. Prymasa Tysiąclecia.

W ramach aktualnie prowadzonych prac koncepcyjnych i w związku z pracami nad projektem zagospodarowania terenów Odolan podjęto decyzję o przeanalizowaniu także innego wyprowadzenia trasy w kierunku północno – zachodnim: przez ul. Ordona. I to właśnie ten wariant został wybrany do dalszych prac, gdyż przebieg przez al. Prymasa Tysiąclecia okazał się wyraźnie gorszy pod względem ruchowym: brak jakiejkolwiek możliwości wyprowadzenia w przyszłości trasy na Odolany (obsługa rozbudowujących się osiedli w głębi terenu, dojazd do potencjalnej nowej zajezdni w strefie przemysłowej bliżej ul. Dźwigowej), brak możliwości ulokowania przystanków pośrednich do obsługi terenów między Dworcem Zachodnim a ul. Kasprzaka (ze względu na nachylenie trasy wychodzącej z tunelu), brak możliwości przeprowadzenia skręcających tramwajów przez Rondo Tybetu bez istotnego ograniczenia jego przepustowości (co oznaczałoby zablokowanie wyjazdu z ul. Kasprzaka, a pośrednio także z ul. Ordona).

Analizy wariantów wskazały również zasadność budowy drugiej nitki, biegnącej ulicą Krzyżanowskiego, która służyć będzie skomunikowaniu Dworca Zachodniego z biurową częścią Woli (tereny przy ul. Kasprzaka) i z drugą linią metra (stacja Rondo Daszyńskiego). Czasowo, do chwili realizacji odnogi zachodniej na ul. Ordona, będzie można tędy poprowadzić również połączenie Ochoty i Dworca Zachodniego z dalszą Wolą, Jelonkami i Bemowem, jednak nie będzie to sytuacja optymalna zarówno pod względem przebiegu (kilka minut nadłożonego czasu przejazdu), jak i sterowania ruchem na ul. Kasprzaka.

  • Czy dałoby się trasę tramwajową wybudować nie na ul. Ordona, tylko bardziej przez teren rozbudowujących się (teraz i w przyszłości) osiedli na Odolanach?

Przebieg przez ul. Ordona, jako jedyny z analizowanych, daje możliwość dobudowania w przyszłości dodatkowej trasy w głąb terenów Odolan. Zarazem jest możliwy do realizacji w najbliższych latach (w tej chwili zakładamy, że byłoby to możliwe po roku 2023), czego nie można powiedzieć o żadnym potencjalnym przebiegu przez Odolany w sytuacji, gdy nadal nie został przesądzony układ urbanistyczny tego osiedla (i na uchwalenie wciąż czeka miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) i nie powstała odpowiednia sieć uliczna. Zarazem projekt planu zagospodarowania w obecnym jego stadium nie umożliwia przeprowadzenia przyszłego połączenia Jelonek z Dworcem Zachodnim przez Odolany w sposób niepowodujący nadmiernych strat czasu – trasa taka byłaby więc dalece nieoptymalna. Ponadto, gdyby przebieg taki miał zastąpić połączenie przez ul. Ordona, oznaczałoby to brak dostępu do trasy w kierunku Dworca Zachodniego i Ochoty dla mieszkańców Osiedla Wolska, Koła, a także obecnego pasa zabudowy Odolan wzdłuż ul. Kasprzaka i Wolskiej.

W chwili obecnej należy więc zakładać powstanie zarówno trasy Dworzec Zachodni – Ordona – Kasprzaka (po roku 2023), jak i odchodzącej od niej trasy na Odolany (w dalszej przyszłości). Konkretny kształt tej drugiej zależeć będzie od dalszych prac nad układem zagospodarowania Odolan.