Odcinek D (Mokotów)

To najważniejszy odcinek tramwaju do Wilanowa. Rozpocznie się u zbiegu ul. Puławskiej i Goworka. Dalej tramwaj będzie jechał ul. Goworka i Spacerową, pokonując ponad 20-metrową różnicę wysokości.

Następnie linia będzie przebiegać prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. 

Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej. Druga odnoga, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego i poprowadzi aż do pętli autobusowej Stegny.

Informacje podsumowujące:

7,4 km

długość planowanej
trasy

16

nowych peronów przystankowych

26 km/h

prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego

Czas przejazdu:

7 minut

Sielce – Metro Pole Mokotowskie

15 minut

Stegny – Metro Pole Mokotowskie

21 minut

Stegny – Centrum

Dokładny przebieg trasy:

Metro Pole Mokotowskie – ul. Rakowiecka (str. pn.) – ul. Puławska (pełny węzeł z istniejącą trasą) – ul. Goworka (pas dzielący) – ul. Spacerowa (pas dzielący) – ul. Belwederska (pas dzielący) – ul. Sobieskiego (pas dzielący) – ul. św. Bonifacego (pas dzielący) do pętli Stegny (obecna pętla autobusowa) oraz odnoga w ul. Gagarina (pas dzielący) od ul. Belwederskiej do terminalu (torów odstawczych) przed skrzyżowaniem z ul. Czerniakowską (przystanek Sielce).

Tramwaj na
Gagarina

W ramach tego odcinka wybudowane zostanie zielone torowisko o długości ponad 1 km, ciągnące się wzdłuż ul. Gagarina, od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej. Inwestycja obejmować będzie także budowę komfortowych przystanków oraz terminalu tramwajowego przy ul. Czerniakowskiej. 

Wybudowane zostaną również nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Pasażerom, którzy korzystać będą z tego odcinka nowej trasy tramwajowej, zapewnimy szybki, priorytetowy przejazd tramwajem za sprawą zastosowanego tam nowoczesnego systemu sterowania ruchem. Przebudowane zostaną także instalacje podziemne i drogi.
W ramach inwestycji, inżynier kontraktu nadzorować będzie dwa zadania – zaprojektowanie i budowę trasy tramwajowej, a także zaprojektowanie i budowę nowego kolektora ściekowego. 

Wraz z budową tramwaju z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wybudujemy bowiem nowy kolektor ściekowy o średnicy 2,8 m i długości ok. 1,2 km. Budowa kanału przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych. 

Obie inwestycje wymagają skoordynowania robót naziemnych i podziemnych. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną realizację. Umowę zawarło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwaje Warszawskie z firmą Egis Poland. 

Wartość umowy wynosi 4 mln 34 tysiące złotych brutto. Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 41 miesięcy.

Druga planowana odnoga, o długości około 800 metrów, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego i poprowadzi aż do pętli autobusowej Stegny.

Tramwaj na
Stegny